ویژگی های کارآفرین


    - کارآفرینی مستلزم وقف زمان و تلاش کافی است.
    
    - در نظر گرفتن ریسک های اجتناب ناپذیر لازمه کارآفرینی است.
    
    - در کارآفرینی، رضایت شخصی از استقلال کاری به وجود می آید.
    
    چند جنبه مشترک در همه تعاریف کارآفرینی وجود دارد: ریسک پذیری، خلاقیت، استقلال و پاداش.
    
    الف ـ کارآفرین کیست؟
    
    کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می کند.
    
    کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تاسیس و اداره می کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است.
    
    کارآفرین کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با او است و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می گیرد. کارآفرین کسی است که موسسه اقتصادی، خصوصاً کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می کند.
    
    ب ـ وجوه مشترک کارآفرینان
    
    -ریسک پذیری (ریسک های متوسط و حساب شده)
    
    - نیاز به توفیق
    
    - نوآوری، خلاقیت، ایده سازی
    
    - اعتماد به نفس
    
    - پشتکار زیاد
    
    - آرمان گرایی
    
    - پیشقدم بودن
    
    - فرصت گرا بودن (بیشتر در جست وجوی فرصت ها هستند تا تهدیدات) 
    
    - نتیجه گرا بودن
    
    - اهل کار و عمل بودن
    
    - آینده گرایی
    
    ج ـ صفات اشخاص کارآفرین
    
    کارآفرینان اعتدال در میزان خطر را ترجیح می دهند. فعالیت های با میزان خطر معتدل، آنهایی هستند که مهارت و کوشش شخص نقش اصلی را ایفـا می کند. ممکن است شرایط مساعد هم در آن نقشی داشته باشد، اما تاثیر آن به وسیله مهارت و کوشش شخصی به حداقل رسیده تا نتیجه کار جزء مسوولیت های خود شخص باشد.
    
    کارآفرینان از خطر استقبال می کنند، در صورتی که خطر محاسبه شده باشد. به عبارت دیگر، آنها مسوولیت فعالیت هایی را که در آنها هیچ امکان موفقیتی وجود نداشته باشد یا یک خودکشی مالی باشد به عهده نمی گیرند. کارآفرینان برای قبول خطر باید جرات داشته باشند و بدین وسیله سرنوشت خود را رقم می زنند. اما در شرایط نامطمئن تمام جوانب را برای حل مشکلات در نظر گرفته و بنا بر تناسب شان، آنها را طبقه بندی می کنند. کارآفرینــان مسوولیت شخصی را قبول می کنند.
    
    یکی از انگیزه های اصلی برای دنبال کردن آینده، کارآفرینی است. او ترجیح می دهد که خودش تصمیم بگیرد و در جریان آن، تمام کوشش، دانش، مهارت و سرمایه خود را نیز به کار می گیرد. اگر شکست بخورد، فقـط مـی تواند خود را مقصر بداند و اگر موفق بشود، فقط صلاحیت کارآفرینی خود را تایید کرده است.
    
    کارآفرینان اعتماد به نفس دارند. کارآفرینان به خاطر اعتماد به نفس خود، شهرت دارند. آنها براین باورند که می توانند انتظاراتی که از آنها هست برآورده کنند. به عبارت دیگر، آنها امکان موفقیت خود را بیش از آن چیزی که هست، در نظر می گیرند. ظاهراً کارآفرینان واقعی به خاطر اعتماد به نفس بالایی که در خود می بینند و برای دیگران غیرقابل لمس است، موفق می شوند. کارآفرینان نوآور هستند و همواره در مقابله با موقعیت ها از راه ها و روش های جدید استفاده می کنند. آنها از توانایی خود در خلاقیت لذت می برند. از تصورات و ابتکارات شخصی خود برای یافتن راه های جدید و کنار هم گذاشتن چیزها استفاده می کنند. آنها پر از پرسش هستند. کارآفرینـان خستگی را زیاد احساس نمی کنند. در برابر مشکلات به دنبال راه حل گشته و سریعاً برای حل آنها اقدام می کنند. آنها می دانند با کار موثر، به اهداف خود خواهند رسید.
    
    د ـ وظایف کارآفرین
    
    هشت وظیفه برای کارآفرین وجود دارد:
    
    - از موقعیت های محیط آگاه می شود.
    
    - برای استفاده از این موقعیت ها خود را به خطر می اندازد.
    
    - برای کار سرمایه گذاری می کند.
    
    - نوآوری ها را معرفی می کند.
    
    - کار و تولید را نظم می بخشد.
    
    - تصمیم می گیرد.
    
    - برای آینده برنامه ریزی می کند.
    
    - محصولات خود را با سود می فروشد.
    
    هـ ـ انگیزه های مهم کارآفرینی
    
    سه انگیزه اولیه باعث می شود که افراد، کارآفرین شوند: نیاز به پیشرفت، علاقه به آزادی و استقلال و احتیاج به رضایت شغلی.
    
    و ـ سرچشمه کارآفرینی
    
    کارآفرینان از کجا می آیند؟ اشخاص چگونه کارآفرین می شوند؟ آیا کارآفرینان زاده شده یا ساخته می شوند؟ زمانی بود که تصور می شد کارآفرینان به جای ساخته شدن، متولد می شوند. صفات آنها به قدری نادر بودند که در هر جایی یافت نمی شدند. امروزه، شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد صفات کارآفرینی را می توان با آموزش، پرورش داد.

 

http://rtp.iمنبع

/ 0 نظر / 16 بازدید