چهل اصل شادی بخش
ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/۱   کلمات کلیدی:

ـ شادی خود را به هیچ چیز و هیچ کس وابسته نکن تا همیشه از آن برخوردار باشی . 
2 ـ انتظار نداشته باش همیشه آنچه در اطرافت اتفاق می افتد ، مطابق میل و خواسته ات باشد . 
3 ـ هنگام عصبانیت هیچ تصمیمی نگیر . 

 4 ـ از سختی ها و مشکلات زندگی استقبال کن و با غلبه بر آنها به خود پاداش بده . 
5 ـ اجازه نده اتفاقات ناخوشایند ، روحیه ات را خراب کند . 
6 ـ با بحث های بی نتیجه ، انرژی خود را هدر نده . 
7 ـ انتظار نداشته باش با منفی نگری ، جسمی سالم داشته باشی . 
8 ـ از هیچ کس و هیچ چیز توقع نداشته باش . 
9 ـ تا با خود مهربان نباشی ، نمی توانی مهر بورزی . 
10 ـ قبل از مطمئن شدن ، در مورد چیزی قضاوت نکن . 
11 ـ به تفسیر و تعبیر کارهای دیگران نپرداز . 
12 ـ هر کاری را با علاقه ، اشتیاق و تمرکز انجام بده . 
13 ـ زندگی خود را هدفمند کن و برای رسیدن به اهدافت تلاش کن . 
14 ـ چیزهایی را که دوست داری ، به دیگران ببخش . 
15 ـ قلبت را از نفرت خالی کن تا خوشبختی در آن لانه کند . 
16 ـ برای انجام کارهای مورد علاقه ات ، زیاد به نظرات دیگران اهمیت نده . 
17 ـ در تصمیم خود تاخیر مینداز . 
18 ـ هنگام عصبانیت نفس عمیق بکش و تا ده بشمار . 
19 ـ با دیگران طوری رفتار کن که دوست داری با خودت رفتار شود . 
20 ـ به هیچ کس امید نداشته باش جز خدا . 
21 ـ بر جسم و روح خود مسلط باش . 
22 ـ برای اینکه شاد باشی ، باید شادی آفرین باشی . 
23 ـ در زندگی به جای شناور بودن ، شناگر باش . 
24 ـ اندوه روز نیامده را بر روز آمده ات نیفزا . 
25 ـ هرگز سعی نکن به دیگران بقبولانی که حرفت درست است . 
26 ـ قبل از انجام کاری یا گفتن چیزی ، به ضرورت آن بیندیش . 
27 ـ بی احترامی دیگران را با بی اعتنایی جواب بده . 
28 ـ به جای بیزاری از انسان ها ، از رفتار بد آنها متنفر باش . 
29 ـ بگذار دیگران از تو به عنوان فردی آرام و خوشرو یاد کنند . 
30 ـ یگانه داروی آرام بخش روح ، یاد خداست . 
31 ـ خود را از اسارت زنجیرهای بدبینی ، منفی نگری و ناامیدی آزاد کن . 
32 ـ به خاطر اشتباهات گذشته ، خود را سرزنش نکن . 
33 ـ به دیگران کمک کن آنچه را که می خواهند ، به دست آورند . 
34 ـ در فرهنگ لغات خود شکست را تجربه معنا کن . 
35 ـ باش رایط زندگی سازگار باش . 
36 ـ هنگام از دست دادن ناراحت نشو ، وقتی هم چیزی به دست آوردی خوشحال نباش . 
37 ـ در مقابل خواسته ها و گفتار دیگران انعطاف پذیر باش و نخواه که حرف ، حرف خودت باشد . 
38 ـ برای کشف حقایق ، زیاد تفکر کن ، به خصوص جهان آفرینش . 
39 ـ به قدر توان تلاش کن و نتیجه را به خدا واگذار کن . 
40 ـ هرگز خودت را با دیگران مقایسه نکن ، چرا که تو چیزهایی داری که دیگران در حسرت آنها هستند .
منبع:مجله خدایا کمکم کن،شماره 6

راسخون