ملاک موفقیت یا شکست، نگرش است
ساعت ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٧   کلمات کلیدی:

آیا می خواهید در کار ها موفق شوید؟ گرفتاری خیلی ها این نیست که توان موفقیت را ندارند، بلکه موفقیت را غلط تعبیر می کنند و به بیان دیگر، دیدگاه آنها نادرست است.

متفکری گفته است: یکی از مهمترین و گرانترین اشتباهات این است که موفقیت را در گرو داشتن صفاتی نظیر نبوغ، قدرت خارق العاده و چیزهایی نظیر آن بدانیم و بگویی چون این صفات را نداریم پس موفق نمی شویم.


موفقیت چیست و چه خصوصیاتی دارد؟

نگرش خیلی ها از موفقیت واقعی نیست، از نظر آنها انسان موفق کسی است که یکی از ویژگی های زیر را داشته باشد:

۱- ثروت بیل گیتس

۲- قدرت بدنی آرنولد شوارتسنگر

۳- هوش آلبرت انیشتاین

۴- قهرمانی مایکل جردن

۵- کاردانی داند ترامپ

۶- وقار و متانت اجتماعی ژاکلین کندی

۷- قدرت تخیل والت دیسنی

۸- قلب مادر ترزا

اگر چه این طرز فکر ابلهانه است، اما به واقعیت نزدیک است. خیلی ها موفقیت را“مثل دیگران شدن” و “از قالب خود بیرون آمدن” می دانند. این نگرش درست نیست و راه به جایی نمی برد. اگر انسان تلاش کند شبیه دیگران شود در زندگانی موفق نمی شود و دست بالا به بدل غیر واقعی آنها تبدیل می شود و در نتیجه امکان اینکه همان کسی شویم که می خواهیم، از بین می رود.

منبع: کتاب مدیریت نگرش